Homologace

Bezpečnost a certifikační testy helem REEVU

Normy

Motocyklová ochranná helma musí odpovídat národním i mezinárodním bezpečnostním normám. Nejznámější normou kontinentální Evropy je bezpečnostní norma ECE 22.05.

Bezpečnost a certifikační testy

Přilbu je doporučeno vyměnit každých 5 let, ihned po havárii nebo po silném nárazu. Dokonce i v případě, že se zdá být neporušena. Energie absorbovaná během nárazu a transformovaná dopolystyrenové výplně, činí přilbu již nepoužitelnou (polystyren se absorbováním nárazu smrští a již se zpět nenarovná). Vysoká kvalita motocyklových přileb musí být v souladu s odsouhlasenými mezinárodními standardy, které definují minimální úroveň bezpečnosti. V Evropě musí přilby odpovídat evropské bezpečnostní normě ECE 22.05.

Norma ECE 22.05 – testy

Test absorpce nárazu

Přilba je umístěna na atrapu hlavy. Potom je spuštěna z výšky 3 m s dopadem na kovadlinu. Senzory umístěné uvnitř atrapy hlavy měří zrychlení přenesené na hlavu. Jeden po druhém jsou testovány 4 body na přilbě. Normy stanovují hodnotu, která nesmí být překročena.

Test upínacího systému

10ti kilogramové závaží, které je připevněno na upínací popruh přilby, padá z výšky ¾ m, aby otestovalo odolnost upínacího systému. Během dynamického testu je měřeno nejprve dočasné prodloužení a následně po testu permanentní prodloužení popruhu. Obě prodloužení musí být v rámci limitů určených normou.

Roll-off test

Desetikilové závaží upevněné k přední nebo zadní části přilby se spustí z definované výšky, aby se změřila tendence přilby posunout se zezadu dopředu a naopak.

Test plexi

Proti plexi je ve vysoké rychlosti vymrštěn projektil. Plexi by nemělo prasknout. Potom je proti plexi vrhán pod vysokým tlakem písek, aby se ověřila odolnost vůči poškrábání. Pro optimální vidění za všech okolnosti je optická kvalita plexi úzkostlivě měřena v laboratořích.

Homologační nášivka

Po úspěšném absolvování testů je na popruh každé přilby našita homologační nášivka.